Технології

Критичне мислення в умовах онлайн-школи

Зоряна Квітка

критичне мислення

Сучасні реалії спонукають задуматися над майбутнім, адже відбувається тотальна технологізація соціального простору. Освіта, як складова суспільства, теж зазнає змін, активно реагуючи на всі виклики, намагаючись задовольнити потреби здобувачів. Випускник сьогодення – це молода людина, яка вміє швидко адаптуватися, пристосуватися до змін, знаходити нестандартні рішення, тобто здатна критично мислити.

В умовах дистанційного навчання розвиток критичного мислення – пріоритетний напрямок, адже дитина повинна не тільки сприймати матеріал уроку, а й співставляти ідеї, факти, робити власні висновки.

Психологи та педагоги зазначають, що критичне мислення – багатогранне за змістом поняття, яке трактується як критичний аналіз, творчість, вміння логічно міркувати та доводити власну думку. На думку науковця, це "здатність особистості до самостійного оцінювання дійсності, інформації, знань, думок і тверджень інших людей, уміння знаходити ефективні рішення з урахуванням існуючих стереотипів і розроблених критеріїв".

Система онлайн-навчання досконало реалізує триєдину мету методики критичного мислення: сприйняття, осмислення, застосування. Дистанційні уроки "ШКОЛИ АКЦЕНТ" побудовані відповідно до цієї схеми, адже будь-яке заняття передбачає актуалізацію знань та мотивацію учнів для продовження роботи, поступове засвоєння нового матеріалу, що базується на вже вивченому раніше (зберігається принцип неперервності навчального процесу!). Етап застосування розкриває глибину засвоєння та осмислення почутого, спонукає дитину до власної оцінки явища, події, поняття тощо.

Більш докладно про особливості навчання можна дізнатись на сайті школи akcent-school.com

та зателефонувавши (098) 692 11 22 (093) 208 67 44 (050) 085 07 28