Mixed

Замовник та підрядник отримають нові обов’язки за договором підряду на будівництво

Замовник та підрядник отримають нові обов’язки за договором підряду на будівництво

Уряд планує схвалити зміни до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Ініціатором змін виступило Міністерство розвитку громад та територій України.

У нормативному акті планують зазначити, що сторони є вільними в укладенні договору підряду, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про архітектурну діяльність", інших актів законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості, пише Property Times.

А також, що під час укладання договорів підряду сторони мають право використовувати міжнародні форми договорів, звичаї та рекомендації міжнародних та вітчизняних організацій відповідно до законодавства України. Сьогодні ці пункти в Загальних умовах відсутні.

Крім того, із Загальних умов зникає словосполучення "капітальне будівництво", його замінює слово "будівництво".

Одночасно, Замовник отримає право залучати до управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, виконання інших функцій, визначених договором про надання інженерно-консультаційних послуг, інженера консультанта із зазначенням у договорі підряду його повноважень та зобов'язання підрядника щодо надання інженеру-консультанту доступу до будівельного майданчика.

Поряд з цим підрядник отримає зобов’язання:

  • погодити проектну документацію, яка підлягає погодженню відповідно до законодавства та у разі, коли це передбачено договором підряду (сьогодні проектна документація підлягає погодженню з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування);
  • передати замовнику на затвердження в установленому порядку проектну документацію у визначеній договором підряду кількості примірників у паперовій та електронній формі або у вигляді електронних документів, якщо забезпечення проектною документацією покладено на підрядника. Про надання проектної документації на електронних носіях, а також формат електронних документів зазначається у договорі підряду;
  • надати інженеру-консультанту доступ до будівельного майданчика, якщо це передбачено договором підряду.

Вилучається обов’язок розробляти та затверджувати проектну документацію відповідно до регіональних та місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів. Проте забороняється передавати некомплектну документацію, а також таку, що не відповідає державним будівельним нормам.

Допускається зберігання проектної документації, розробленої у вигляді електронних документів, за умови права доступу до неї замовника.

Сторони за їх згодою можуть використовувати міжнародні форми договорів у сфері будівництва.

У разі використання міжнародних форм договорів сторони зобов'язані керуватися умовами таких договорів з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших актів законодавства.

Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спорів за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов'язковими згідно із законом. Сторони можуть застосовувати механізми врегулювання спорів, передбачені у міжнародних формах договорів, що не обмежує право сторін на звернення до суду.

У Міністерстві пояснюють, що необхідність внесення змін виникла у зв’язку із тим, що сьогодні Загальними умовами не врегульовані питання забезпечення замовника проектною документацією в електронній формі, а також залучення інженера-консультанта.